Copyright 2022 - Custom text here

Po wykonaniu wszystkich proponowanych działań oczekuje się następujących efektów: 

 • Zatrzymanie procesów eutrofizacji oraz zminimalizowanie jej skutków
 • Likwidacja odorów w zbiorniku
 • Poprawa przejrzystości wody
 • Zagospodarowanie nadmiaru biogenów w wodzie i osadach (min. fosfor i azot)
 • Uzyskanie równowagi biologicznej i troficznej w zbiorniku wodnym
 • Likwidacja lub przynajmniej zmniejszenie zakwitów glonów i sinic
 • Uruchomienie naturalnych mechanizmów samooczyszczania zbiornika
 • Zmniejszenie miąższości osadów dennych (mułu)
 • Poprawa jakości wody
 • Wzrost bioróżnorodności


Przed przygotowaniem szczegółowego planu rekultywacji ocenie poddane zostaną następujące parametry:

 • Azot mineralny. Po rekultywacji oczekuje się znaczącego zmniejszenia ilości tej formy azotu. Nastąpi również obniżenie azotu ogólnego.
 • Fosfor mineralny – po rekultywacji wystąpi obniżenie ilości tego pierwiastka.
 • Zawartość tlenu – po rekultywacji zwiększenie natlenienia, zwłaszcza w warstwach przydennych zbiornika.
 • Miąższości osadów dennych, które powinny średnio zmniejszyć się o 30 - 50 % w ciągu 12 miesięcy od aplikacji.
 • Poziom zakwitów wody (glony i sinice) – ograniczenie lub całkowita ich eliminacja.

 

f t g