• BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ZBIORNIKÓW WODNYCH


  Firma ACS Poland Sp. z o. o. zajmuje się ekologicznym oczyszczaniem zbiorników wodnych.

 • Nasza metoda pozwala na przywrócenie równowagi biologicznej ekosystemu w akwenach.


 • Dzięki naszym działaniom likwidujemy odory gnilne.
 • Zmniejszamy osady mułu, eliminujemy emisję siarkowodoru i amoniaku.
 • PRZYWRACAMY

  PIERWOTNE FUNKCJE

  EKOSYSTEMÓW

  WODNYCH..

Copyright 2024 - Custom text here

 

 • Rekultywacja/oczyszczanie zbiorników wodnych.

 • Usuwanie odorów gnilnych
  w zbiornikach wodnych.

 • Zatrzymanie procesów eutrofizacji oraz zminimalizowanie skutków.

 • Zagospodarowanie nadmiaru biogenów w wodzie i osadach.

 • Uzyskanie równowagi biologicznej i troficznej w zbiorniku wodnym.

 • Likwidacja lub przynajmniej zmniejszenie zakwitów glonów
  i sinic.

 • Zmniejszenie miąższości osadów dennych.

 • Mineralizacja osadów.

 • Poprawa jakości wody
 


Technologia oczyszczania wody

 

Firma ACS Poland Sp. z o. o. zajmuje się ekologicznym oczyszczaniem zbiorników wodnych. Nasza metoda pozwala na przywrócenie równowagi biologicznej ekosystemu w akwenach. Dzięki naszym działaniom likwidujemy odory gnilne, zmniejszamy osady mułu, eliminujemy emisję siarkowodoru i amoniaku – przywracamy pierwotne funkcje ekosystemów wodnych.

Przed każdą realizacją projektu rekultywacji zbiorników wodnych poddajemy szczegółowej analizie próbki wody, osadów dennych i innych parametrów niezbędnych do ustalenia wymaganej dawki mikroorganizmów, którą w odpowiedni sposób aplikujemy do zbiornika. Do0datkowo stosujemy nasadzenia roślinności wodnej, która wspomaga naturalne procesy samooczyszczania się zbiornika.

Każdy ze zbiorników jest przez nas monitowany poprzez okresowe analizy laboratoryjne stanu czystości wody aż do momentu uzyskania oczekiwanego wyniku.

 

Opis biologicznej ‘METODY DR. SITARKA®’.

Nasza metoda pozwala przywrócić pierwotne funkcje ekosystemu wodnego i stanowi całkowicie innowacyjne podejście do problemu oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych, a zarazem jest bardzo bezpieczna. Można powiedzieć, że pozwala ona cofnąć czas. To co człowiek niszczył przez dziesiątki lat można zregenerować w ciągu kilku lat. Dla każdego zbiornika jest zakładany indywidualny program działań, ze względu na to, że nie nigdy nie ma dwóch identycznych ekosystemów wodnych. Uwzględniamy specyficzne warunki, charakterystyczne dla konkretnego akwenu. Ze względu na ogromną różnorodność i zmienność środowiska wodnego trudno jest ustalić stałe warunki, dawki preparatów i procedury. Dlatego każdorazowo indywidualnie dobieramy metody i sposoby postępowania, żeby doprowadzić zbiornik do równowagi biologicznej.

Charakterystyczne cechy tej metody:

 • Można ją stosować w takich zbiornikach wodnych jak: stawy parkowe, hodowlane, jeziora, zbiorniki retencyjne, kąpieliska, zabytkowe akweny wodne.

 • Całkowicie nieszkodliwa i nie inwazyjna dla środowiska naturalnego.

 • Nie zaburza naturalnej równowagi biologicznej ekosystemu.

 • Pozwala na przywrócenie naturalnych procesów samooczyszczania jezior. Procesy te zanikły lub zostały zaburzone w wyniku zanieczyszczenia środowiska.

 • Nie ma potrzeby stosowania karencji czy zakazu korzystania ze zbiorników wodnych i ich otoczenia.

 • Zapewnia długotrwałe efekty.

 • Jest znacznie tańsza od metod mechanicznych i chemicznych.

 • Założenia biologicznej rekultywacji uwzględniają zarówno potrzeby właścicieli i użytkowników zbiorników, jak i poszanowanie środowiska przyrodniczego.

 • Stosujemy wyłącznie biologiczne preparaty bez GMO: min. specjalnie dobrane kompozycje mikroorganizmów probiotycznych, ekstrakty roślinne, garbniki roślinne, nasadzenia odpowiednich roślin występujących w ekosystemach wodnych, biofiltry stałe i pływające.

 • Jedyna metoda, która pozwala trwale oczyścić część zbiornika (np. tylko kąpielisko) bez konieczności oczyszczania całości akwenu.


Główne etapy METODY DR. SITARKA®:

Każdy zbiornik ma indywidualne warunki, dlatego wszystkie działania dobieramy dla konkretnego akwenu. Ponieważ rekultywacja jest wieloetapowym procesem, dlatego stosujemy odpowiednią kolejność podejmowanych przez nas działań i trzymamy się sprawdzonych procedur. Sam proces analizy i rozwiązania problemu składa się z następujących etapów:

 1. Rozpoznanie i diagnoza.
  Na tym etapie szukamy przyczyn powstania problemu. Odbywa się to następująco:

  - Klient wysyła do ACS Poland wypełnioną ankietę, pobraną z naszej strony.
  - do Klienta przyjeżdża nasz specjalista, ocenia sytuację, pobiera próbki wody oraz wykonuje pewne badania na miejscu.

  Następnie, w zależności od potrzeb, przeprowadzamy analizy wybranych parametrów, lub Klient wykonuje je we własnym zakresie, ale według naszych zaleceń.

 2. Rozwiązanie problemu.
  Na podstawie uzyskanych informacji określamy przyczynę oraz przedstawiamy możliwości rozwiązania problemu.
  Na tym etapie sporządzamy kosztorys i przedstawiamy go Klientowi.

 3. Realizacja
  Podpisujemy umowę. Klient otrzymuje dokładny Projekt rekultywacji, gdzie zostaje określone, jakie działania podejmujemy, harmonogram prac, oczekiwane efekty, kiedy należy przeprowadzać kontrolę oraz jakie warunki powinien zapewnić Klient dla zrealizowania konkretnych działań.

  Następnie my realizujemy poszczególne zadania, zgodnie z Projektem rekultywacji i umową zawartą z Klientem.

 4. Kontrola efektów i monitoring
  Po wykonaniu każdego etapu lub konkretnego działania oceniamy po upływie określonego czasu osiągnięte efekty. Określamy dalsze działania.
  Na życzenie Klienta możemy również prowadzić monitoring stanu zbiornika wodnego.Rezultaty uzyskiwane dzięki zastosowaniu naszej technologii:

 • Likwidujemy przyczyny problemów w zbiornikach wodnych a nie tylko skutki – to jest bardzo ważny wyróżnik w odniesieniu do innych metod.

 • Zatrzymanie procesów eutrofizacji (żyzności wody) oraz zminimalizowanie skutków.

 • Zagospodarowanie nadmiaru biogenów w wodzie i osadach.

 • Uzyskanie równowagi biologicznej i troficznej w zbiorniku wodnym.

 • Likwidacja lub przynajmniej zmniejszenie zakwitów glonów i sinic.

 • Uruchomienie naturalnych mechanizmów samooczyszczania zbiornika.

 • Zmniejszenie miąższości osadów dennych (mineralizacja osadów).

 • Likwidację odorów gnilnych.

 • Poprawa jakości wody.

 • Wzrost bioróżnorodności.

Założenia opracowanej metody rekultywacji uwzględniają zarówno potrzeby właściciela i użytkownika zbiornika a także poszanowanie środowiska przyrodniczego.

 

 

f t g