Copyright 2021 - Custom text here

Firma ACS Poland Sp. z o. o. jest spółką, która specjalizuje się w innowacyjnych ekologicznych technologiach w zakresie ochrony środowiska.
Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci różnych specjalizacji, którzy przez wiele lat tworzyli swoje autorskie metody wspomagające naturalne procesy środowiskowe.
Mamy duże doświadczenie w skutecznej rekultywacji zbiorników wodnych, optymalizacji kosztów w oczyszczalniach ścieków, usuwaniu odorów w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci, kompostowniach.

W naszych technologiach stosujemy wyłącznie preparaty biologiczne, wolne od GMO.
Nasze działania środowiskowe wpływają na rozwiązywanie przyczyn problemów a nie tylko na ich skutki.

Biorekultywacja zbiorników wodnych:

Firma ACS Poland stanowi rozwinięcie koncepcji biologicznego oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych, opracowanej i opatentowanej przez dra inż. Marcina Sitarka w 2009 roku i z powodzeniem stosowanej do tej chwili. Obecnie według tej metody zostało oczyszczone ponad 350 różnych zbiorników wodnych na terenie całej Polski, w tym na zlecenie lokalnych samorządów, min. Zalew Muchawka w Siedlcach, Zalew w Siemiatyczach, Zbiornik Wykrot koło Myszyńca. „Metoda Dra Sitarka” jest jego autorską metodą i na dzisiaj zarejestrowane są w tym zakresie 4 patenty i jest złożonych kolejnych 9 zgłoszeń patentowych.

Doskonale orientujemy się jakie technologie są obecnie oferowane na rynku światowym rekultywacji wody i z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że technologia naszej firmy jest w tym momencie najbardziej skuteczną innowacyjną metodą w zakresie rekultywacji zbiorników wodnych z obecnie dostępnych. Według naszej oceny jest obecnie najskuteczniejszą i jednocześnie najbardziej ekologiczną metodą skutecznie przywracającą pierwotne funkcje zbiorników wodnych. Przez wiele lat poszukiwaliśmy najlepszych preparatów i metod dozowania, które finalnie pozwalają na prawie 100% skuteczność. Nasze urządzenia dozujące i technologie dozowania są naszym autorskim projektem. Dzięki temu jako jedni z niewielu na tym rynku udzielamy gwarancji.
Jako jedyni na rynku potrafimy skutecznie usunąć w zbiornikach wodnych odory gnilne, usunąć biologiczne muł i oczyścić część zbiornika, np. kąpielisko. Do tej pory nie mieliśmy ani jednej reklamacji!

Celem działań ACS Poland jest uzyskanie odpowiednich parametrów zbiornika wodnego, zgodnych z jego przeznaczeniem. Obejmuje on takie działania jak przeciwdziałanie eutrofizacji wód powierzchniowych i zmniejszanie negatywnych skutków tego procesu, likwidację zakwitów wody (sinic) i zdecydowane zmniejszanie nadmiaru roślinności wodnej, uzyskiwanie odpowiednich parametrów wody. Wszystkie działania są podejmowane zgodnie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego oraz uwzględnieniem roli zbiornika w otaczającym go ekosystemie. Oczyszczanie i rekultywacja wody ma prowadzić do uzyskania równowagi biologicznej i uruchomienia naturalnych mechanizmów samooczyszczania.

Nasz zespół ekspertów tworzą ludzie o różnych profesjach, z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie i z pasją realizujący swoją pracę. W skład naszego zespołu eksperckiego wchodzą min.: dr inż. Marcin Sitarek (Instytut Rybactwa Śródlądowego), ichtiolog z praktyką w rekultywacji zbiorników wodnych, a jednocześnie twórca oryginalnej metody oczyszczania wody, oraz biolog dr inż. Krzysztof Rakowski, wieloletni pracownik naukowy SGGW i wielu uczelni zagranicznych (Uniwersytety w Oulu w Finlandii, Albey w Edmonton, w Darmstad i Politechniki w Walencji), który jest ekspertem w zakresie biologii roślin wodnych. Poza tym, mamy w swoim zespole także osoby, które od ponad 15 lat są ekspertami w opracowywaniu i stosowaniu mikrobiologicznych preparatów probiotycznych w różnych obszarach ochrony środowiska. Niezależnie od naszego zespołu wspieramy się wiedzą i doświadczeniem polskich uczelni i ośrodków naukowych. Taki zespół interdyscyplinarny daje gwarancje naszym zleceniodawcom, że w odpowiedni sposób potrafimy zdiagnozować problemy występujące w środowisku wodnym a także jesteśmy w stanie skutecznie te problemy w znacznym stopniu ograniczyć lub całkowicie wyeliminować.

f t g